Yến sào Khánh Hòa Thương hiệu Việt uy tín và Thương hiệu Việt phát triển bền vững năm 2019

Chiều 06/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức “Diễn đàn kết nối Thương hiệu; Lễ tôn vinh Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 và Thương hiệu phát triển bền vững năm 2019”tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương…